preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Brojač posjeta
Ispis statistike od 18. 11. 2012.

Ovaj mjesec: 2205
Ovaj tjedan: 648
Danas: 20
SLIKOVNA PRIČA O ŠKOLI

ELEKTRONIČKO NASILJE

SIGURNOST NA INTERNETU

klikom na sliku pokreni videozapis

e-Dnevnik

   e-Dnevnik

- aplikacija za vođenje razredne knjige u digitalnom obliku.


PODSJETIMO SE NA POČETKU  ŠK. GODINE

Koje sve predmete treba pridružiti?
(Klikom na sliku povećat će se njen prikaz)

DOP, DOD i INA

Pretpostavka je da će se u RN imati DOD iz M (35 sati), a da će se npr.  DOP održavati i za M i za HJ. U tom slučaju pridružuje se jednom DOP-u ukupno 17, a drugom DOP-u 18 sati. Ako u Vašem razredu nije potreban npr. DOP iz M, onda ćete DOP-u iz HJ pridružiti ukupno 35 sati.

Izvannastavnu aktivnost se pridružuje kao poseban predmet (kao što se vidi u tablici).
Svi učitelji koji održavaju INA u tom razredu moraju biti pridruženi za taj "predmet" pod Administracijom predmeta.
Ako jedan učitelj održava INA u jednom razredu, onda ukupna satnica može biti npr. 35,0 sati. Ako više učitelja održava svoju INA u razredu, onda je godišnja satnica veća (70,0 h,  105,0  h...)

NAPOMENA - sati se upisuju kao decimalni broj s decimalnim zarezom (može se koristiti jedno ili 2 decimalna mjesta) -
(To je bilo objašnjeno na webinaru o e-Dnevniku koji smo svi zajedno gledali.)


      NOVE UPUTE (2019.) pročitajte ovdje: 
               za nastavnike 
(koji nisu razrednici), 
               za razrednike 
               za administratore

 


 UPUTE  (pripremljeno 2017. god. )

⇒   Sve o e-Dnevniku pročitajte ovdje ili na službenim
      CARNet-ovim stranicama:  e-Dnevnik.

⇒   Upute (od 2017.g.) za razrednike i stručno osoblje možete pogledati ovdje.
⇒   Upute za učitelje (nerazrednike) možete pogledati ovdje.

⇒   Webinar s uputama za rad s e-Dnevnicima možete
      pogledati ovdje snimka CARNet-ove edukacije

   (traje: 1h i 56 min - nije potrebno gledati 1.dio-namjenjen je administratorima).
     (Od 52. min - unos elemenata ocjenjivanja
       1,00 h - Dnevnik rada (počinje s radnim tjednima))

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN 85/12, kolovoz 2012.), koji omogućava školama vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku. Škole koje na ovaj način vode razrednu evidenciju ne trebaju ju voditi u pisanom obliku, već su dužne na kraju godine ispisati razrednu knjigu i pohraniti ju sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Što je e-Dnevnik?

Korisnici e-Dnevnika

E-Dnevnik za učenike i roditelje

Prijave u distribucijsku verziju e-Dnevnika - trenutno neaktivno za našu školu

Prijave u testnu verziju e-Dnevnik - trenutno neaktivno z anašu školu

 

 

 

 

E-dnevnik za učenike

e-Dnevnik za učenike je web aplikacija koja omogućava učenicima pregled ocjena, izostanaka i bilježaka koje su upisali nastavnici u e-Dnevnik sustav. e-Dnevnik za učenike nalazi se na adresi https://ocjene.skole.hr
Učenici se prijavljuju sa svojim elektroničkim identitetom (npr. pero.peric@skole.hr) u sustavu AAI@Edu.hr. Ako učenik nema taj identitet, može ga zatražiti u tajništvu škole.

Za lakše korištenje možete preuzeti upute za korištenje e-Dnevnika za učenike.

 

 

E-dnevnik za roditelje

e-Dnevnik za roditelje je web aplikacija kojoj mogu pristupiti roditelji učenika škola koje koriste e-Dnevnik sustav u tekućoj školskoj godini.

Putem ove aplikacije roditelju je omogućen uvid u osobne podatke, ocjene, izostanke, bilješke, planirani raspored pisanih zadaća i ostale podatke o djetetu koje su predmetni nastavnici i razrednik unijeli u e-Dnevnik.
 
Aplikacija e-Dnevnik za roditelje dostupna je na adresi https://ocjene.skole.hr.
 
U sustav se moguće prijaviti isključivo putem NIAS-a. Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) predstavlja središnji sustav identifikacije i autentikacije korisnika na elektroničke usluge javnog sektora. NIAS je zadužen za upravljanje elektroničkim identitetima (e-ID) u svrhu uspostavljanja jedinstvenog sustava autentikacije u okruženju elektroničkog komuniciranja krajnjih korisnika s e-uslugama javnog sektora. Više informacija o projektu i korištenju osobnog elektroničkog identiteta.
 
Uvid u podatke djeteta moguć je pod uvjetom da je razrednik u e-Dnevniku ispravno evidentirao dodatne podatke o roditeljima. U slučaju poteškoća s prijavom, možete se obratiti razredniku ili tajništvu škole. Za lakše korištenje možete koristiti upute za korištenje e-Dnevnika za roditelje.

Tečajevi

 

OBVEZE ADMINISTRATORA E-DNEVNIKA

Administrator je osoba koja treba na početku školske godine:

- Otvoriti novu školsku godinu za svoju školu.
- Svim učiteljima treba pridružiti brojeve tokena.
- Zatim treba pridružiti svim nastavnicima pojedinačno sve predmete koje predaju te SR, INA, a DOP ii DOD ne treba, dakle, učitelju RN ukupno 8, a učitelju u odjelima učenika s teškoćama ukupno 12. (Npr. učitelj Mat i Fiz - njemu administrator dodjeljuje njegove predmete: Mat i Fiz., a ne predmete po razredima. Predmete u razrednim odjelima dodjeljuej razrednik- one koje učenici imaju te godine, predmetom se smatra i SR te DOP,  DOD i INA.)
- U e-Dnevniku administrator e-Dnevnika treba otvoriti sve razredne odjele (nakon što ih pripremi administrator e-Matice). 
- Razrednicima treba pridružiti njihove razredne odjele.

- Nakon otvaranja razrednih odjela i pridruživanja im razrednika, razrednici trebaju dodati potrebne predmete u svoj razredni odjel i pridružiti za svaki pojedini predmet predmetnog učitelja koji ga predaje u tom razredu.

-Također, razrednici trebaju učenicima pridružiti DOP, DOD i INA prema zahtjevu predmetnih učitelja.

- Svaki predmetni učitelj izrađuje sam za sebe kombinirane grupe i to za INA (obvezno), a za DOP i DOD prema svojim zaduženjima (ako npr. ima DOD u svim 7-im i svim 8-im razredima ili ako ima DOP u 5.a i 5.b - tada izrađuje kombiniranu grupu predmeta, pridružuje si odabrane učenike (kojima je već razrednik oridružio taj predmet)) i preko te kombinirane grupe upisuje satove. Naziv kombinirane grupe vidi samo predmetni učitelj, pedagog i ravnatelj pa je njen naziv proizvoljan.

- Osim pripremanja nove školske godine, administrator je osoba koja ima pristup nekim dijelovima e-Dnevnika da bi tijekom školske godine mogao brisati pogrešno upisane unose, kao npr. krivo upisan sat, bilješku ili ocjenu.

- Razrednici na kraju šk. god. nakon zaključavanja svog razreda trebaju ispisati knjigu Dnevnik i knjigu Imenik za svoj razred te ih predati stručnoj službi za arhivu. Također razrednici trebaju pohraniti obje knjige i na nekom digitalnom mediju.

- Administrator sve dnevnike i imenike, u svojoj školi, koje su pohranili razrednici treba objediniti na jednom zajedničkom mediju za pohranu jer se kopije trebju čuvati na najmanje dva različita mjesta.

- U svakoj školi samo je jedna osoba imenovana kao administrator e-Dnevnika. Ta osoba je odgovorna i zadužena za korekcije te je prijavljena CARNet-u i ima pravo da bude zadužena sa satom ostalih poslova kao administrator e-Dnevnika na tjednoj osnovi. U školi može biti više administratora, ali oni nemaju plaćene satove i njihova funkcija se nigdje ne evidentira te nemaju nikakve obveze rada u e-Dnevniku, samo su im pridružene ovlasti.  Ravnatelj je taj koji odlučuje koliko će biti zamjenskih administratora u školi.

Zamjenski administrator nema nikakve obveze tijekom školske godine jer sve obveze su na imenovanom administratoru e-Dnevnika koji je za to i plaćen. U slučaju odsustva imenovanog administratora e-Dnevnika, jednog zamjenskog administratora ravnatelj zadužuje kao zamjenu imenovanog administratora za vrijeme njegova odsustva (zbog bolovanja, korištenja slobodnih dana ili službenog putovanja). Taj period, kad je imenovani (glavni) administrator odsutan zamjenski administrator, tj. osoba koju je zadužio ravnatelj za izvršavanje te dužnosti treba vršiti potrebne korekcije u e-Dnevniku stoga je u tom periodu plaćen je za izvršavanje obveza administratora e-Dnevnika  na tjednoj osnovi isto kao što su plaćene i zamjene za održavanje nastave u razredu.

Zamjenski administrator je dužan zamijeniti imenovanog administratora e-Dnevnika samo u slučaju njegova službenog odsustva tjedan ili više dana. Samo u tom slučaju zamjenski administrator može biti plaćen jer je zamjena glavnom administratoru, a u tom slučaju škola bi bila bez administratora e-Dnevnika i ne bi bilo moguće vršiti potrebne korekcije u e-Dnevniku. Ako je glavni administrator odsutan manje od tjedan dana, neće biti zaduživanja zamjenskog administratora, a glavni administrator će tekuće zadatke odraditi po povratku na posao.

   

EMA - sustav za prijave

17. siječnja 2018. god. EMA započela s radom.

EMA Education Management Application, aplikacija za organizaciju i praćenje edukacije izrađena u okviru pilot projekta e-Škole zamišljena je kao centralno mjesto za prijavu svih korisnika projekta na edukacije organizirane od strane Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNETali i svih korisnika iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava na edukacije za stručna usavršavanja koje su organizirane od strane Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) ili od CARNET-a pomoću korisničkih podataka iz AAI@Edu.Hr sustava ili, ukoliko ih potencijalni korisnici ne posjeduju, korisničkim podacima dobivenim prilikom registracije u ovom sustavu. 

Preko sustava EMA možete se prijaviti na razne zanimljive webinare i e-tečajeve namijenjene svim prosvjetnim djelatnicima, ali i radionice uživo koje su namijenjene samo korisnicima određene škole.

Za prijavu u sustav kliknite ovdje.

Office 365

Office 365 za škole - poveznica 

Office 365 je usluga koja omogućuje obrazovnim stručnjacima i njenim zaposlenicima, učiteljima, nastavnicima i učenicima besplatan pristup Office365 alatima.

Za uspješnu prijavu potrebno je imati aktivan AA@EduHr korisnički račun na skole.hr domeni.
To je isti korisnički račun koji se koristi kod prijave za e-Maticu (za prijavu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku, kao kod prijave za e-Maticu).

Upute za pregled Office 365 webinara

Priručnik za Office 365

 

 

EDUKACIJE

PODSJETNIK:

1. Otvorite stranicu za prijavu EMA na web-adresi: https://ema.e-skole.hr/

2. Unesite svoje podatke (elektronički identitet) klikom na gumb PRIJAVA U SUSTAV
    (AAI@EDUHR PRIJAVA - podaci za e-Maticu. kor.oznaka i zaporka)

3. Odaberite: EDUKACIJE ⇒ VIDI SVE edukacije (u tražilicu popunite mjesto: Sisak, Popovača, Sela,...) 

4. Klikom na naziv željene edukacije otvorit će se opis edukacije i treba kliknutu na gumb PRIJAVA na EDUKACIJU

 

2. NAČIN: 

1. Kliknite na bilo koju edukaciju (dolje izaberite prema svojoj struci) - odvest će Vas u sustav EMA
    ili  Odite u sustav EMA i prijavite se

2. Klik na PRIJAVA U SUSTAV ⇒ AAI@EDUHR PRIJAVA (unesete kor.oznaku i zaporku)

3. Nakon prijave sa svojim podacima u sustavu EMA, odaberite željenu edulkaciju
     (možete otvoriti novu karticu internetskog preglednika i na stranici škole (OVDJE) odabrati željenu edukaciju.

4. Prijavite se na edukaciju klikom na gumb PRIJAVA NA EDUKACIJU

 

 

SIJEČANJ 2019.

 

Stručno usavršavanje učitelja Likovne kulture na županijskoj i lokalnoj razini

datum:  28. 1. 2019.           vrijeme:  14:00 - 18:00          Gimnazija Sisak, Sisak  

Stručno usavršavanje učitelja/nastavnika Fizike na županijskoj i lokalnoj razini

datum:  24. 1. 2019.           vrijeme:  14:00 - 18:00          Gimnazija Sisak, Sisak      

Stručno usavršavanje učitelja/nastavnika Hrvatskog jezika na županijskoj i lokalnoj razini

datum:  23. 1. 2019.           vrijeme:  15:00 - 19:00          OŠ 22. lipnja, Sisak

Stručno usavršavanje učitelja razredne nastave na županijskoj i lokalnoj razini

datum:  22. 1. 2019.           vrijeme:  16:00 - 20:00          OŠ 22. lipnja, Sisak

Stručno usavršavanje učitelja/nastavnika Tehničke kulture na županijskoj i lokalnoj razini

datum:  17. 1. 2019.           vrijeme:  10:00 - 14:00          OŠ Sela, Sela

Stručno usavršavanje učitelja Katoličkog vjeronauka na županijskoj i lokalnoj razini

datum:  16. 1. 2019.       vrijeme:  16:30 - 20:30    Ordinarijat Sisačke biskupije, Sisak 

Stručno usavršavanje učitelja/nastavnika Njemačkog jezika na županijskoj i lokalnoj razini

datum:  14. 1. 2019.           vrijeme:  9:00 - 13:00          OŠ I. Kukuljevića, Sisak

Stručno usavršavanje učitelja/nastavnika Povijesti na županijskoj i lokalnoj razini

datum:  10. 1. 2019.           vrijeme:  9:00 - 13:00          OŠ I.Kukuljevića, Sisak

Stručno usavršavanje učitelja/nastavnika Engleskog jezika na županijskoj i lokalnoj razini

datum:  9. 1. 2019.           vrijeme:  15:00 - 19:00          OŠ Braća Ribar, Sisak

Stručno usavršavanje učitelja Tjelesne i zdravstvene kulture na županijskoj i lokalnoj razini

datum:  8. 1. 2019.           vrijeme:  10:00 - 14:00          OŠ Braća Bobetko, Sisak

 

PROSINAC 2018.

Započnimo koristiti OneNote

17.12.2018. 14:00 - 15:00 
predavač:     Gabrijela Vratarić

Za prisustvo webinaru URL:   https://connect.carnet.hr/mzo 
(potrebni podaci elektroničkog identiteta od CARNet-a)

 

 Kako organizirati OneNote razrednu bilježnicu

20.12.2018. 14:00 - 15:00
predavač: Gabrijela Vratarić

Za prisustvo webinaru URL:  https://connect.carnet.hr/mzo

MS WORD -program za obradu teksta

Vježba - Promet

Vježba - Oblaci

N. Tesla - tečaj: Obrada teksta

Digitalni nastavni materijali
CARNet - Webmail

Otvori webmail s domenom skole.hr

Stručni skupovi

PRIJAVE UČITELJA NA STRUČNE SKUPOVE

 

Želite li se prijaviti na stručni skup odite na stranicu Agencije za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency.

 

WEBINARI:     http://www.carnet.hr/webinari/novosti

Obrazci, dokumenti i sl.

♦  OKVIRNI VREMENIK - obrazac

Ovdje možete skinuti  Okvirni vremenik  pisanih provjera znanja za 2. polugodište školske godine 2016./17. (
Dokument je preuzet sa stranice HOP Zbornica)

 

POVEZNICE

♦ Korisni linkovi (poveznice):

     http://www.zbornica.com

 

vijesti

NASTAVA NA DALJINU - upute MZO

Nastavno na  učestala pitanja vezano uz trenutnu situaciju oko organizacije nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima MZO je poslalo uputu da se kontinuirano prati web stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja https://mzo.gov.hr/  na linku https://skolazazivot.hr/nastava-na-daljinu-cesta-pitanja-i-odgovori/.

 

  :: opširnije :: 


objavio: DRAŽENKA KUŠEVIĆ  datum: 17. 3. 2020. 08:07
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilicae - Dnevnik


Kalendar


Šk.god. 2020./21.


Kalendar
« Veljača 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Prikazani događaji


 

        IGRAJ SE I UČI


Bijela roda

klikom na sliku pokrenite videozapis


GIK-ovi


GIK 2020./21.


Anketa
Treba li vratiti zaključivanje ocjena na polugodištu?

NATJEČAJI

Simbol identiteta RH

           KRAVATA

Priloženi dokumenti:
KRAVATA.pps


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

YouTube kanal

DABAR

Od 11. XI. do 15.XI.

PRIDRUŽITE SE!


CARNet obavijesti

HITNO Upozorenje - širenje "WannaCry" ransomwarea (13.5.'17.)

HITNO Smjernice za zaštitu od "WanaCry" ransomwarea (15.5.'17.)

OBAVIJESTI od CARNet-a


Korisni linkovi
obrazovanje

informacije


Brojač posjeta
Ispis statistike od 18. 11. 2012.

Ukupno: 247989
Ovaj mjesec: 2205
Ovaj tjedan: 648
Danas: 20

VREMENIK PPZ

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
preskoči na navigaciju